Skip to main content

About Us

What is Brain Body and Cognition?

The Brain, Body and Cognition (BBCO) research group focuses on the comprehensive study of mental processes and their biological (brain and body) correlates in different domains of human functioning and behavior, such as cognition, social judgment, affect, well-being and sleep. Without doubt, the study of the brain and body, and its related mental processes is at the forefront of current research in many disciplines of psychology. Together with behavioral (experimental – observational) approaches, novel neurobiological methodology is becoming increasingly used in psychological research, and allows unprecedented insights in human mental processes.

These novel techniques include:

  • brain imaging including electroencephalography (EEG), and functional and structural magnetic resonance imaging (MRI),
  • (virtual) lesions studies,
  • brain stimulations techniques such as transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) which is used at the forefront of neural treatment in order to alleviate symptoms of patients with neural or psychological dysfunctions,
  • biological measures that investigate the role of the body, including neurotransmitters, hormones and genes on psychological functioning.

It is expected that the field of neurobiology (brain and body) will continue to grow strongly in the coming years by developing more and more advanced applications and theoretical approaches, discovering more about the functions of the brain and body, and hereto unknown neurobiological processes that impact on psychology. Especially the deeper brain areas are still largely unexplored, including the function and structure of the cerebellum, and genetic origins of psychological functions, structures, and pathologies.

The BBCO group responds to this ever-growing evolution with closer collaborations between the different experts who share thier complementary insights and methods. One of the main strengths of our research group is the fact that it incorporates many different subfields of psychology (cognitive, social cognitive, affective and biological psychology, both at a behavioral and biological scientific level). This results in a dynamic and unique group of young and senior researchers with multiple domains of expertise. This yields many opportunities for research innovation on some current research topics, and will further extend the research group’s international prestige.

Wat is Brain Body en Cognition?

De onderzoeksgroep Brain, Body and Cognition (BBCO) richt zich op de uitgebreide studie van mentale processen en hun biologische (hersenen en lichaam) correlaten in verschillende domeinen van menselijk functioneren en gedrag, zoals cognitie, sociaal oordeel, affect, welzijn en slaap. Zonder twijfel is staat de studie van de hersenen en het lichaam, en de daaraan gerelateerde mentale processen in de voorhoede van het huidige onderzoek in vele disciplines van de psychologie. Samen met gedragsmatige (experimentele - observationele) benaderingen, wordt de nieuwe neurobiologische methodologie in toenemende mate gebruikt in psychologisch onderzoek, en biedt het ongekende inzichten in menselijke mentale processen.

Deze nieuwe technieken omvatten:

  • beeldvorming van de hersenen inclusief elektro-encefalografie (EEG) en functionele en structurele magnetische resonantie beeldvorming (MRI),
  • (virtuele) laesiestudies,
  • hersenstimulatietechnieken zoals transcraniële magnetische stimulatie (TMS) en transcraniële gelijkstroomstimulatie (tDCS) die wordt gebruikt als neurale behandeling om symptomen van patiënten met neurale of psychische stoornissen te verlichten,
  • biologische maatregelen die de rol van het lichaam onderzoeken, inclusief neurotransmitters, hormonen en genen, op psychologisch functioneren.

De verwachting is dat het gebied van neurobiologie (hersenen en lichaam) de komende jaren sterk zal blijven groeien door steeds meer geavanceerde toepassingen en theoretische benaderingen te ontwikkelen, meer te ontdekken over de functies van de hersenen en het lichaam, en daarmee onbekende neurobiologische processen die impact hebben op de psychologie. Vooral de diepere hersengebieden zijn nog grotendeels onontgonnen, inclusief de functie en structuur van het cerebellum, en de genetische oorsprong van psychologische functies, structuren en pathologieën.

De BBCO-onderzoeksgroep speelt in op deze steeds groeiende evolutie met nauwe samenwerking tussen de verschillende experts die hun complementaire inzichten en methoden delen. Een van de belangrijkste sterke punten van onze onderzoeksgroep is het feit dat het vele verschillende deelgebieden van de psychologie (cognitieve, sociaal-cognitieve, affectieve en biologische psychologie, zowel op gedrags- als biologisch-wetenschappelijk niveau) omvat. Dit resulteert in een dynamische en unieke groep van junior en senior onderzoekers met meerdere domeinen van expertise. Dit levert veel kans op onderzoekinnovatie op een aantal actuele onderzoeksthema's en zal het internationale prestige van de onderzoeksgroep verder uitbreiden.