Skip to main content

Proefpersonen voor Breinstudies

Proefpersonen voor een studie met fMRI, TMS of tDCS (in Brussel of Gent)

 

Wie mag niet deelnemen:

 • ouder dan 35 jaar
 • Nederlands is niet de moedertaal
 • linkshandigen
 • dragers van tandbeugels of ander belangrijke tandprothesen (een draadje achter je tanden is toegelaten)
 • personen die risico lopen op epileptische aanvallen
 • personen met een klinische diagnose (bv. schizofrenie, depressie, …)
 • die geregeld drugs gebruiken
 • personen met een tatoeage die voor 2005 werd gezet
 • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

Wat is een fMRI studie?

fMRI is een techniek om hersenactiviteit te meten en te lokaliseren. Deze techniek noodzaakt geen injecties, noch medicatiegebruik en is volstrekt onschadelijk. De onderzoekstechniek vergt wel dat u tijdens de ganse duur van het onderzoek het hoofd perfect stil houdt.

Wat is een TMS of tDCS studie?

TMS en tDCS zijn non-invasieve technieken waarbij via neurostimulatie de werking van het brein tijdelijk wordt veranderd. Deze techniek noodzaakt geen injecties, noch medicatiegebruik en is volstrekt onschadelijk. 

Doel:

Met deze studie willen we dieper ingaan op de onderliggende hersenmechanismen die aan de basis liggen van het begrijpen van gebeurtenissen. We willen nagaan hoe mensen complexe informatie over gebeurtenissen verwerken en begrijpen, en waar dit in de hersenen plaatsvindt. Alles studies zijn goedgekeurd door het medisch ethisch comité van de uni­versiteit Gent of Brussel.

Waar:

Het Universitair Ziekenhuis of Campus in Gent of Brussel. Indien u zich hebt ingeschreven voor een studie, krijg je van ons een specifieke routebeschrijving naar het onderzoekslokaal.

Duur:

Een sessie duurt een 1 uur tot 2 uur afhankelijk van het type studie. 

Wanneer:

Indien u interesse hebt, stuur dan een mail naar BreinExperimenten@vub.be (vermeld uw naam en telefoonnummer). We zullen laten weten wanneer we een onderzoek gepland hebben.

Tegemoetkoming:

 • 20 euro + bij een fMRI studie een afbeelding van je eigen hersenen. 
 • Trein, tram en/of busticket wordt ook terugbetaald.

Gebruik van uw gegevens:

Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te informeren over lopende en aanstaand onderzoek. Zij worden enkel doorgegeven aan onze medewerkers voor dit onderzoek, en in sommige gevallen ook aan collega's van onze vakgroep in de faculteit.

Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven!

Contact:

Prof. Dr. Frank Van Overwalle Frank.VanOverwalle@vub.be