Brain Body & Cognition

What is Brain Body and Cognition?

The Brain, Body and Cognition (BBCO) research group focuses on the comprehensive study of mental processes and their biological (brain and body) correlates in different domains of human functioning and behavior, such as cognition, social judgment, affect, well-being and sleep. Novel neurobiological methodology is becoming increasingly used in psychological research, and allows unprecedented insights in human mental processes. 

Wat is Brain Body en Cognition?

De onderzoeksgroep Brain, Body and Cognition (BBCO) richt zich op de uitgebreide studie van mentale processen en hun biologische (hersenen en lichaam) correlaten in verschillende domeinen van menselijk functioneren en gedrag, zoals cognitie, sociaal oordeel, affect, welzijn en slaap. Deze nieuwe neurobiologische methodologie wordt in toenemende mate gebruikt in psychologisch onderzoek, en biedt ongekende inzichten in menselijke mentale processen.

Publications

Click here

Projects

Click here